Zastrzeżenie

 

Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Wskaż, gdzie na stronie przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: info@dottpizzolla.it.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieścisłości lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji przez internet, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych, staramy się ograniczyć liczbę wymaganych pól do minimum. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale za pośrednictwem tej witryny, Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w kontekście twojej odpowiedzi lub prośby o informacje, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą bezprawnego użycia. Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale wdroży w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi stan wiedzy. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie poniesione przez użytkownika strony internetowej, które powstały w wyniku bezprawnego korzystania z jej systemów przez osobę trzecią.

Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, do których lub z których zamieszczono hiperłącza lub inne odniesienia. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny należą do Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Alp Trauma Clinic Dr Pizzolla Srl S.T.P. Unipersonale, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim określono inaczej w obowiązujących przepisach (takich jak prawo do cytowania), chyba że określone treści nakazują inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony, nie wahaj się z nami skontaktować.